Dr Tony Lidington

Y Tîm

Dr Tony Lidington (sef Uncle Tacko!)

 

Dr Tony Lidington yw arbenigwr arweiniol y wlad mewn adloniant glan môr Prydain a chwmnïau pierrot

Dr Tony Lidington
Dr Tony Lidington
Uncle-Tacko-Flea-Circus-outdoors-with-crowd-and-bunting
Uncle Tacko!

Mae Dr. Lidington wedi bod yn ymchwilio’r testun am dros 3 degawd ac ef oedd yn rhedeg y cwmni pierrot glan môr, proffesiynol olaf, ‘The Pierrotters’ am 27 mlynedd o 1983-2010!
Derbyniodd ei ddoethuriaeth ar y pwnc yn 2017 ac erbyn hyn mae’n darlithio ac yn darlledu’n genedlaethol, yn ogystal ag addysgu’r gelfyddyd i ymarferwyr.

Hwyl anarchaidd i’r teulu gyda ‘The Pierrotters’ yn Southport
Hwyl anarchaidd i’r teulu gyda ‘The Pierrotters’ yn Southport

Wedi ei ysbrydoli gan yr impresario pierrot, Will Catlin, a adeiladodd ‘The Arcadia’ yn Llandudno lle mae Venue Cymru wedi’i leoli heddiw a’r caffi wedi ei enwi ar ei ôl, mae Tony wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr hanes o Brifysgol Bangor i ymchwilio i hanes y gelfyddyd parti theatraidd pierrot yn Llandudno. Casglwyd deunyddiau ac atgofion o archifau, amgueddfeydd a phobl leol – yn cynnwys disgynyddion o deulu Will Catlin.

Will Catlin, yr impresario pierrot glan môr
Will Catlin, yr impresario pierrot glan môr
Will Catlin fel pierrot
Will Catlin fel pierrot
Margot Catlin (merch Will), Jane Smith (wyres wych Will) a Dr Tony Lidington
Margot Catlin (merch Will), Jane Smith (wyres wych Will) a Dr Tony Lidington

Mae’r deunyddiau wedi dod ynghyd ar y wefan hon a byddent hefyd yn ffurfio rhan o arddangosfa deithiol o baneli, ffilmiau a memorabilia, o’r enw ‘Seaside Follies’, a fydd yn ymweld â lleoliadau lleol dros y flwyddyn nesaf.

Cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau cyhoeddus ar y pwnc gan Dr Lidington ym Mhrifysgol Bangor, Cymdeithas Hanesyddol Llandudno ac yn Venue Cymru.

Scroll to Top