Y Jollies

Y Jollies

 

Dros haf 2018, gweithiodd 8 o bobl ifanc am wythnos ddwys gyda Dr Lidington a Malcolm Boyle (sef Uncle Tacko! a Mister Macko ‘Y New Follies’) er mwyn creu cwmni ieuenctid pierrots – ‘Y Jollies’. Perfformiodd ‘Y Jollies’ am y tro cyntaf ar lan y môr Llandudno (gyferbyn â Chaffi Catlin, Venue Cymru), ddydd Gwener 3 Awst 2018. Byddent yn perfformio gyda’r ‘New Follies’ ddydd Sadwrn 29 Medi fel rhan o ddiweddglo’r ‘Seaside Follies’ ar hyd y promenâd.

ymarferion Y Jollies
The Jollies, ar Bromenâd Llandudno
Scroll to Top