Chin-Up-poster

Chin Up! a Poppies

Chin Up! 2015-17

Chin-Up-poster

Mae Chin Up! yn brosiect 2-flynedd ar y cyd â Chyngor Torbay, Doorstep Arts, a Chyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog. Mae’n archwilio thema adloniant yn ystod gwasanaeth milwrol, a chanlyniad hynny oedd perfformiad gan gwmni pierotiaid yn cynnwys pobl ifanc yn niwrnod Lluoedd Arfog Babbacombe ac arddangosfa ar hanes partïon theatraidd.

Working with Torbay Council & Doorstep Arts, Chin Up! is 2-year project, in collaboration with Doorstep Arts, Torbay District Council & the Armed Forces’ Community Covenant. It explores the theme of entertainments during armed service and resulted in a pierrot troupe of young people performing at Babbacombe Armed Forces day and an exhibition of the history of concert party – written and devised by Tony Lidington called “From Agincourt to Afghanistan” (see panels below). The next stage is to develop an oral history project with the Young Volunteers based at The Edge in Brixham, who will use this material to inspire another performance (this time by Juicy Theatre) and an exhibition which will tour in May/June 2016.

 

Paignton Armed Forces Day & Babbacombe Armed Forces Day

Y Poppies

Prosiect ar y cyd â DAISI (Menter Celfyddydau mewn Ysgolion Dyfnaint) yw Poppies, sydd yn gweithio yn Nheignmouth a Dawlish i greu cwmni pierotiaid a pharti theatraidd yn arddull cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf ac a fydd yn perfformio yng Ngŵyl Exmouth ym mis Mai 2016. Ariennir y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Scroll to Top